Dlouhodobý investiční produkt  - DIP


Čím se liší DIP od penzijního spoření?

DIP přináší výrazně širší investiční možnosti, není limitován jen na penzijní společnosti a

jejich účastnické fondy. Nabídka investičních fondů je mnohem širší a investici tak lze daleko

více přizpůsobit požadavkům a potřebám konkrétního klienta.


Jak získám podporu od státu?

Za daňovou podporu si stát klade podmínku - prostředky z DIP mohou být čerpány až po

splnění podmínky minimálně deseti let investování a zároveň dosažení minimálně 60 let věku.

Způsob jejich čerpání není následně nijak omezen, lze je například vyplatit v celé výši

najednou nebo si je nechat pravidelně vyplácet. Pokud se rozhodnete vybrat prostředky před

splněním podmínek, samozřejmě můžete (úplně, nebo i jen částečně), ale musíte dodanit dříve

získané daňové úlevy.


Mohu získat na DIP příspěvky od státu nebo zaměstnavatele?

Stát na DIP nepřispívá, pouze poskytuje daňové úlevy. Přispívat vám ale může zaměstnavatel

– a to libovolnou částku. Pro zaměstnavatele je příspěvek na DIP finančně výhodný – z

příspěvků na DIP pro svého zaměstnance až do výše 50 tisíc korun za rok totiž neodvádí

sociální a zdravotní pojištění.


Kdo si může DIP zřídit?

Osoba starší 18 let, která je zároveň daňovým rezidentem ČR


Jaké výhody má dlouhodobé pravidelné investování? 

Investování umožňuje postupně budovat kapitál, který investor může využít v době, kdy již nebude ekonomicky aktivní. Investování fixních částek v pravidelných intervalech umožňuje nakupovat více tříd aktiv.  Toto pravdilo má podstatnou výhodu proti jednorázovému investování. Jedná se o tzv. průměrování ceny nákupů. Nakupujete když jsou ceny nízké ale i když jsou ceny vysoké (když jde trh dolů nebo opačným směrem). Tím se snižuje průměrná nákupní cena a zvyšuje počet nakoupených ks cenných papíru.

.