Dluhopisy JTFG XII 4,90/2025


Máte dotaz? Kontaktujte nás!

Informace o emisi:
J&T Global Finance XI., s.r.o. vydává dluhopisy s pevnou sazbou ve výši 4,90 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 mil. CZK, odhadovaná celková nominální hodnota emise je 501 mil. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2026. Čistý výtěžek emise Dluhopisů bude použit na poskytnutí financování společnostem Skupiny, a to především formou úvěrů nebo zápůjček. Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno ručitelským prohlášením Ručitele - společnosti J&T FINANCE GROUP SE. Dále jsou v Prospektu definována omezení týkající se distribuce zisku, poskytování záruk, pravidel pro vybrané transakce a nakládání s majetkem i informační povinnosti Emitenta. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.