TRIGEMA REF 5,10/25

dovolujeme si Vám oznámit, že od 7. ledna J&T Banka nabízí čtyřleté zajištěné seniorní dluhopisy společnosti Trigema Real Estate Finance, a.s., "TRIGEMA REF 5,10/25". Dluhopisy nesou ročně vyplácený kupón ve výši 5,10 % p. a. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 CZK. Plánovaný objem emise činí 250 000 000 CZK. Emitent má možnost objem navýšit až na 500 000 000 CZK. Datum emise je stanoveno na 27. 1. 2021.

Parametry dluhopisů:

Název: TRIGEMA REF 5,10/25

ISIN: CZ0003529554

Úroková sazba: 5,10 % p. a.

Výplata výnosu: ročně (vždy 27. 1.)

Nominální hodnota 1 dluhopisu: 50 000 CZK

Předpokládaná celková nominální hodnota emise: 250 000 000 CZK s možností navýšení na 500 000 000 CZK.

Datum emise: 27. 1. 2021

Splatnost dluhopisů: 27. 1. 2025, předčasné splacení ze strany emitenta je možné od druhého výročí po Datu emise

Kotace: BCPP

Status: seniorní, zajištěné Finanční zárukou Trigema Real Estate, a.s.

Účel emise:

Čistý výtěžek Emise bude primárně použit k vnitroskupinovému financování společností ze Skupiny, které ho následně použijí na developerskou činnost, zejména pak k financování projektu Zlatý Lihovar a nového projektu BD Skrvňany (Plzeň). Výtěžek z Emise je možné použít i na akvizice nových společností (nemovitostí) do Skupiny. Dále může být výtěžek z Emise použit na případné refinancování stávajících dluhů Skupiny.

O emitentovi a skupině:

Emitentem dluhopisů je Trigema Real Estate Finance, a.s., 100% vlastněná ručitelem emise, společností Trigema Real Estate, a.s. Jediným akcionářem ručitele a celé skupiny, založené v roce 1994, je Ing. Marcel Soural. V současné době představuje Trigema skupinu téměř padesáti společností uspořádaných do holdingové struktury s vlastním kapitálem cca 1 mld. Kč. Jednotlivé společnosti skupiny jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a na vědu a výzkum. Kromě toho jsou členy skupiny ještě další společnosti, založené speciálně pro realizaci jednotlivých projektů.

Na kontě společnosti Trigema lze za uplynulých 26 let nalézt více než 1 800 prodaných bytů, Vědeckotechnický park v Roztokách, Park Vědy Roztoky či celoroční sportovní areál Monínec.

Detailní informace o Emitentovi a emisi naleznete v Prospektu dluhopisu, v Infolistu, a také v prezentaci emitenta.

Podmínky přijímání pokynů

Pokyny pro nákup k datu emise za limitní cenu 100 % bez AUV - tj. s datem vypořádání 27. 1. 2021 přijímáme:

  • od 7. 1. 2021 do 18. 1. 2021, 15:00 hodin. Pokud dojde v období pro podávání objednávek k situaci, že poptávka se bude velmi blížit upisovanému objemu, přijímání objednávek může Banka ukončit dříve než 18. 1. 2021.
  • Za validní pokyn je považován takový, který je krytý penězi
  • Při nákupu se uplatňuje poplatek za zprostředkování obchodů s dluhopisy dle příslušného sazebníku (0,15 %, minimálně 2 000 CZK), s obchodem může být spojen i náklad v souvislosti s evidencí cenného papíru v CDCP
  • Formy přijímání pokynů jsou prostřednictvím: elektronické bankovnictví a pokyny na formuláři Banky

Všechny pokyny přijaté prostřednictvím elektronického bankovnictví v období od 7. 1. 2021 do 18. 1. 2021 se považují za účinné ke dni emise, tj. 27. 1. 2021.

Připomínáme, že pokyny podané prostřednictvím elektronického bankovnictví - investiční účet musí být kryté penězi již při podání pokynu. Do poznámky napište: "Nákup na datum emise"

Po přijetí dluhopisů k obchodování na Regulovaný trh (po 27. 1. 2021) bude Banka realizovat pokyny za tržní cenu s příslušným AUV.