Dluhopisy Savarin


dovolujeme si Vám oznámit, že 12. ledna J&T Banka nabízí pětileté zajištěné seniorní zero - dluhopisy společnosti Savarin p.l.c, "SAVARIN 0,00/26" Zero - dluhopisy, nevyplácejí žádný úrok, jejich výnos pro investora je tvořen kladným rozdílem mezi nižší emisní cenou a nominální hodnotou ke dni splatnosti. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 CZK. Plánovaný objem emise činí 2 200 000 000 CZK. Emitent má možnost objem navýšit až na 3 300 000 000 CZK. Datum emise je stanoveno na 12. 1. 2021.

Parametry dluhopisů:

Název: SAVARIN 0,00/26

ISIN: CZ0000001300

Celkový nominální objem emise: 2 200 000 000 CZK s možností navýšení na 3 300 000 000 CZK

Nominální hodnota 1 dluhopisu: 50 000 CZK

Emisní kurs v den emise: 71,288 % nominální hodnoty , což odpovídá výnosu do splatnosti emise 6,9% p.a.

Výnos do splatnosti k Datu emise: 6,9 % p. a.

Datum emise: 12. 1. 2021

Splatnost dluhopisu: 12. 1. 2026, Předčasné splacení ze strany Emitenta je možné k druhému, třetímu a čtvrtému výročí od Data emise.

Seniorita: Seniorní, zajištěné Zástavním právem prvního v pořadí k 100% akciím Emitenta, pohledávkám z bankovních účtů Emitenta a pohledávkám z případných akcionářských úvěrů

Účel emise:

Čistý výtěžek Emise bude použit k akvizici 100% podílů ve společnostech Palace Savarin HoldCo, s.r.o. a Savarin HoldCo, s.r.o., které skrze své dceřiné společnosti WELWYN COMPANY, a.s. respektive Palace Savarin, s.r.o. vlastní Projekt Savarin, převzetí úvěrů, které Cílové společnosti dluží existujícímu 100% společníku Cílových společností a financování dalších nákladů Projektu Savarin, včetně finančních nákladů.

O emitentovi a skupině:

Emitentem dluhopisů je maltská společnost Savarin p.l.c., založená za účelem akvizice a držení podílů ve společnostech Palace Savarin HoldCo, s.r.o. a Savarin HoldCo, s.r.o. a dále za účelem financování realizace projektu Savarin. Emitent patří do skupiny Crestyl. Crestyl patří mezi tuzemské lídry v budování víceúčelových projektů - rezidenčních, obchodních i kancelářských nemovitostí, které se propojují v jeden fungující a živý celek. Doposud skupina realizovala 31 projektů ve 14 různých lokalitách 9 českých měst (Praha, Beroun, Kladno, Most, atd.). Asi nejznámější projekt je DOCK v Praze 8 Libni.

Projekt Savarin je developerský projekt v Praze, jež zahrnuje blok budov a prostranství na lukrativní lokalitě mezi ulicemi Jindřišská, Panská, Na příkopě a Václavské náměstí. Projekt, rozdělený do 2. etap, zahrnuje rekonstrukci stávajících historických budov a vznik úplně nového veřejného prostoru ve vnitrobloku. Skládat se bude ze čtyř samostatných částí, které ale budou vzájemně propojeny. Srdcem projektu bude nový veřejný prostor s parkem a zrekonstruovanou budovou historické jízdárny.

Detailní informace o Emitentovi a emisi naleznete v Prospektu dluhopisu, v Infolistu, a také v prezentaci emitenta.

Podmínky přijímání pokynů

  • Pokyny pro nákup přijímáme od 12. 1. 2021 - tabulku s projekcí limitní ceny na jednotlivé dny vypořádání po datu emise naleznete v přiložené tabulce. Pokyny přijaté ještě 12. 1. do 15:45 budou realizovány ještě za emisní cenu 71,288 %
  • Vzhledem k tomu, že Banka upsala ke dni emise 12. 1. 2021 celkový objem emise 2,2 mld. CZK, objednávky nebudou kráceny a budou vypořádány ve standardním termínu T + 2
  • Při nákupu se uplatňuje poplatek za zprostředkování obchodů s dluhopisy dle příslušného sazebníku (0,15 %, minimálně 2 000 CZK), s obchodem může být spojen i náklad v souvislosti s evidencí cenného papíru v CDCP
  • Formy přijímání pokynů jsou prostřednictvím: elektronické bankovnictví, pokyny na formuláři Banky.

Připomínáme, že pokyny podané prostřednictvím elektronického bankovnictví - investiční účet musí být kryté penězi již při podání pokynu. 


tisková zpráva J&T: 
https://www.jtbank.cz/svet-ocima-banky/1182952-crestyl-vydava-dluhopisy-za-2-2-miliardy.html