J&T Arch Investments


Fond kvalifikovaných investorů, který otevírá možnost investovat jako zakladatelé a akcionáři finanční skupiny J&T. Investiční záběr fondu je poměrně široký a investorům otevírá možnost participovat na diverzifikovaném portfoliu investic především z oblasti private equity. Portfolio fondu tvoří nebo budou tvořit investice ze sektorů nemovitostí, energetiky, maloobchodu, finančních služeb, volnočasových aktivit, médií a dalších odvětví, ve kterých se J&T aktivně angažuje. Potenciální investor musí splňovat podmínky statusu kvalifikovaného investora, akceptovat vyšší koncentraci investic a nižší likviditu danou kvartálním oceňováním fondu a skladbou podkladových aktiv.


Strategií fondu J&T ARCH INVESTMENTS je investovat do příležitostí a projektů, které vytváříme ve skupině J&T sami nebo společně s našimi dlouhodobými partnery. Naším cílem je spravovat vyvážené portfolio aktiv, které investorům zajistí stabilní a dlouhodobé zhodnocení jejich rodinného majetku. 

Vlastit je DÁLE


Díky J&T ARCH INVESTMENTS můžete investovat do příležitostí, ke kterým byste na běžném trhu nedostali. Součástí fondu jsou i společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. 

Naším prostřednictvím ale budete mít možnost podílet se na jejich úspěchu.


Proč je tento vlajkový fond skupiny J&T tak unikátní ?

  • Investujete do stejných projektů jako zakladatelé J&T
  • Nízký poplatek - nyní jen 0,25 % z objemu investice
  • Cílený výnos přes 8 % (za prvních 12 měsíců rostl fond o více jak 10 %)
  • Důvěra a úspěch J&T Finance Group


Další informace k tomuto unikátnímu fondu naleznete na:
www.jtarchinvestments.cz