Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti 

VT Consulting s.r.o.
Jiráskovo náměstí 1981/6, Nové Město
120 00, Praha 2
IČ: 25010166 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 135213, info@vtconsulting.eu , webové stránky: https://www.vtconsulting.eu (dále jen "Správce"), aby zpracovával moje osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, případně IČ u podnikatelů, telefonní číslo a emailovou adresu.

Předmětné osobní údaje budou Správcem zpracovávány výlučně za účelem zasílání newsletteru, zasílání obchodních sdělení a související komunikaci, a to po dobu tří (3) let od udělení tohoto souhlasu. Po uplynutí této doby budou veškeré osobní údaje, s jejichž zpracováním uděluji souhlas, Správcem bezodkladně skartovány či jinak zničeny.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Beru na vědomí, že udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na: info@vtconsulting.eu nebo dopisu na adresu sídla Správce: VT Consulting sro, Jiráskovo náměstí 1981/6, Nové Město, PSČ 120 00

Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • společnosti ve skupině Správce
  • poskytovatel softwarového řešení klientské databáze
  • poskytovatel služby automatického emailingu

Beru na vědomí, že podle nařízení GDPR mám právo:

  • vzít souhlas kdykoli zpět
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Veškeré další informace o zpracování osobních údajů Správcem jsou dostupné na https://www.vtconsulting.eu/GDPR