Termínované vklady

Termínované vklady jsou jedním ze základních stavebních kamenů v portfoliu domácích nebo firemních financí.

Je to druh depozitního bankovního produktu a sjednává se na předem daný úrok a dobu. Poskytovatelem termínovaných vkladů jsou především banky a družstevní záložny. Jedná se tedy o velice bezpečný investičně-spořící nástroj. Výnosnost je však menší než u jiných rizikovějších produktů. Je to velice jednoduchý produkt, avšak některé banky jej komplikují díky sofistikovaným marketingovým kampaním. Peníze uložené na termínovaných vkladech jsou dnes ze zákona pojištěné do výše 100 tisíc EUR. Úrokové sazby se v čase mění v závisloti na vývoji ekonomiky.

Termínované vklady rozlišujeme podle doby trvání:

 • krátkodobý vklad s dobou od 7 dní do 12 měsíců
 • střednědobý vklad s trváním 2, 3 a 4 roky
 • dlouhodobý vklad, který je splatný nejdříve po 5-ti letech.

Další dělení termínovaných vkladů:

 • Jednorázové termínované vklady - vklad je úročen do dne splatnosti. Úrok se zúčtovává v den splatnosti vkladu. Po jeho skončení je celá částka i s úroky převedena na účet, který si klient zvolí nebo si ji může vybrat v hotovosti. Obnovitelný vklad není. Obvykle se využívá u střednědobých a dlouhodobých účtů.
 • Revolvingové termínované vklady (s automatickým obnovením) - vklad se po dni splatnosti automaticky obnoví na dobu původního termínu s úrokovou sazbou platnou v den obnovení vkladu. V den splatnosti je možné peníze převést na klientem určený účet nebo připsat opět k vkladu. Občas banky obnovují termínovaný vklad na dobu určitou (např. pět let). Obnovování se využívá především u krátkodobých vkladů.


Clear Deal - bankovní vklady s nejlepší sazbou na trhu.

 • Clear Deal je nový bankovní produkt který umožní bezpečně zhodnocovat vaše úspory.
 • Termínované vklady s nejvyšší úrokovou sazbou na trhu sjednáváte jediným platebním příkazem.
 • Clear Deal je dlouhodobý vztah, který cítíme jako závazek vůči vám a vašim financím.
 • Zdarma členství v klubu Magnus, které vám umožní čerpání benefitů a slevy u exkluzivních partnerů banky.

Vklady Clear Deal jsou:

 • bez poplatků
 • na pevně danou dobu nebo s 3 měsíční vývovědní lhůtou, úroková sazba od 5 % p.a.
 • standardně pojištěny do výše 100 tis. EUR (cca 2,5 mil CZK)

BONUS:

 • Členství v Klubu Magnus
 • Zážitky, sport, relax, pobyty a akční nabídky
 • zajímavá společenská setkání a události

Clear Deal je služba, která umožní zhodnocovat vaše úspory u J&T Banky bez zbytečné administrativy.